image description

Rahulolugarantii

Virtuaal.com pakub oma virtuaalserveri teenuspakettide klientidele 30 päeva pikkust kogu raha tagastamise võimalust.

Garantiiperioodi alguseks loetakse kliendi virtuaalserveri konto ülesseadmist ja vajaliku informatsiooni edastamist kliendi e-posti kontaktaadressile ning lõpuks 30 päeva möödumist.

Kliendil on õigus lõpetada sõlmitud leping ja nõuda kogu raha tagastamist, saates Virtuaal.com klienditeenindusele kirja vastava avaldusega 30 päeva jooksul peale konto ülesseadmist.
Avalduse käsitlemisel peatatakse ja kustutatakse koheselt kliendi konto ning tagastatakse kõik tasud kliendi arvelduskontole.

Märkused:

Tasud ei kuulu tagastamisele juhul kui klient on rikkunud sõlmitud lepingu tingimusi. Samuti ei kuulu tagastamisele kolmandatelt osapooltelt sisseostetavate teenuste tasud (nt kommertsdomeenide registreerimistasud).

Tekkis küsimus? Võta ühendust support@virtuaal.com