image description

Käideldavus 100%

01.10.2005 | Käideldavus 100%

Serverite käideldavus püsivalt 100% – pidev toimimine!

Kõik Virtuaal.com kasutatavad serverid saavutasid nii augustis kui ka septembris 100%-se käideldavuse ehk kõik teenused toimisid pidevalt, ühegi katkestuseta. Viimase kahe aasta jooksul on keskmine käideldavus (uptime) jäänud 99.9% piiresse. Oleme ainuke teenusepakkuja, kes avalikustab taolised andmed, kuna oleme kindlad oma teenuste pidevas toimimises.

Statistilise rapordi ning hetkestaatuse ülevaate võite leida aadressilt http://www.virtuaal.com/index.php?ID=status

Serverite kontrollimine toimub kahel viisil – nii siseste tarkvaralahenduste kui ka välise, mitmest maailma punktist toimiva kontrollsüsteemiga. Välise monitooringu teostus on tellitud erapooletult monitooringusüsteemilt hyperspin.com.

Tekkis küsimus? Võta ühendust support@virtuaal.com